4.10.2016.

Prateći program

11. oktobar 2016.

12:00 – 12:30 Pokazna vežba ispred sajamske hale

13:00 – 14:30 Konferencijski Blok MUP R. Srbije Sektor za vanredne situacije*

13:00 – 13:15 Obraćanje Načelnika Sektora za vanredne situacije gosp. Predraga Marića – „Razvoj sistema zaštite i spasavanja u republici Srbiji“
13:15 – 14:00 „Reforma civilne zaštite u republici Srbiji“ – Bratislav Rančić
14:00 – 14:30 „Predstavljanje nacrta nove metodologije za izradu procene rizika i plana zaštite i spasavanja“ – Živko Babović

14:45 – 15:45 Panel diskusija
tema: Nove politike u bezbednosti i zdravlju na radu
Hala 4 – mala sala
učesnici: Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Savez samostalnih sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije i UGS NEZAVISNOST

15:45 – 16:45 Panel diskusija
tema: “Praktična primena tehničkih zahteva za ličnu zaštitnu opremu”
Hala 4 – mala sala
učesnici: Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija – Sektor za tržišnu inspekciju, Uprava za javne nabavke, Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Savez samostalnih sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije i UGS NEZAVISNOST, Privredna komora Srbije i pravna lica koja se bave proizvodnjom i prometom sredstava i opreme za ličnu zaštitu na radu.

12. oktobar 2016.

11:00 – 13:30 Konferencijski Blok MUP R. Srbije Sektor za vanredne situacije*
Velika sala na spratu hale 4

14:30 – 15:00 TEAMNET prezentacija
“Using fixed & aerial sensors for mitigating risks caused by natural disasters”.
Velika sala na spratu hale 4

15:30 – 16:30
Velika sala na spratu hale 4
Organizator: DITUR – Društvo inženjera za upravljanje rizicima. Moderator: Prof Dr Milovan Vidaković
1. Miroslav Gojić: Jedan pristup određivanju količine vode za gašenje požara u petrohemijskim kompleksima (20 min)
2. Nikola Kleut: Maksimalni kapacitet javne i poslovne zgrade u funkciji širenja požara i dima i mogućnosti evakuacije (20 min)
3. Prof.dr. Milorad Ristić: Skrivene opasnosti od zemljotresa (20 min)
4. Prof.dr. Milorad Ristić: Uporedna analiza zemljotresa u Italiji sa zemljotresom u Kragujevcu i Mionici (20min)

13:00 – 15:00 Prezentacija Predloga pravilnika o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći
Hala 4 – mala sala
učesnici: Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Crveni krst Srbije (pokazna vežba o pružanju prve pomoći)

15:15 – 17:00 “Evropske nagrade dobre prakse” – prezentacije kompanija koje su prijavile na evropsko takmičenje u okviru Kampanje 2016/17 “Bezbednost i zdravlje na radu za sve generacije”
Hala 4 – mala sala
učesnici: Uprava za bezbednost i zdravlje na radu i Komisija za odabir dva nacionalna primera dobre prakse

13. oktobar 2016.

10:30 – 16:30 Konferencija “Socijalni dijalog i bezbednost i zdravlje na radu – dobra praksa”
Hala 4 – Svečana sala
učesnici: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Sektor za rad), Savez samostalnih sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije, UGS NEZAVISNOST, Evropska agencija za bezbednost i zdravlje na radu, predstavnici poslodavaca i zaposlenih EU, kompanije iz Republike Srbije.

13:00 – 14:00 Pokazna demonstracija na demonstracionom platou ispred Hale 4, sa strane naplatnih rampi
„PPA sa vazdušnom penom Pz-9 i PPA sa suvim prahom S-9A – razlike i prednosti“. „RAŠO ELEKTRONIK“ D.O.O.

14:00 – 14:30 Postupci za procenu rizika od požara
Hala 4 – Mala sala
dr Ivan Aranđelović, Univerzitet u Beogradu – Mašinski fakultet
dr Radenko Rajić, Visoka inženjerska škola strukovnih studija Tehnikum Taurunim

14. oktobar 2016.

11:00 – 12:45 Konferencijski Blok MUP R.Srbije Sektor za vanredne situacije*
Velika sala na spratu hale 4

12:50 – 15:00 Dobra praksa “Usavršavanje znanja lica za bezbednost i zdravlje na radu”
Velika sala na spratu hale 4
učesnici: Uprava za bezbednost i zdravlje na radu, Inspektorat za rad, Savez samostalnih sindikata Srbije, Unija poslodavaca Srbije, UGS NEZAVISNOST, kompanije, nevladine organizacije, lica za bezbednost i zdravlje na radu.

12:00 – 13:00 Javni čas za učenike osnovnih škola “Bezbednost i zdravlje na radu”
Hala 4 – mala sala
učesnici: Školska uprava grada Beograda i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu

13:00 – 15:00 Takmičenje studenata u oblasti bezbednosti i zdravlju na radu i zaštiti od požara – Studija slučaja
Hala 4 – mala sala
učesnici: Tehnikum Taurunum, Visoka inženjerska škola strukovnih studija, Visoka tehnička škola strukovnih studija Novi Sad, Fakultet zaštite na radu u Nišu, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Visoka poslovno – tehnička škola, Užice, Visoka škola strukovnih studija Beogradska Politehnika i Uprava za bezbednost i zdravlje na radu.

15:00 – 16:30 Okrugli sto “Povećanje kapaciteta i jačanje uloge regionalnih organizacija civilnog društva CSO za poboljšanje uslova rada i dijaloga sa javnim institucijama”
Hala 4 – mala sala
Učesnici: Udruženje za bezbednost i zdravlje na radu Srbije

* organizator zadržava pravo izmene programa