8.9.2016.

Izgradnja štandova

Beogradski sajam je organizovan tako da svakom Izlagaču nudi kompletnu uslugu na jednom mestu.

Jedan od mnogih vidova usluga Beogradskog sajma je i izgradnja i uređenje izložbenog prostora koji obavlja Projektni biro kao sastavni deo Komercijalnog sektora.

Izgradnja štandova, izložbi, prezentacija i drugih događaja se obavlja kako u okviru sajamskog prostora, tako i van njega.

Tim Projektnog biro čine četiri arhitekte, četiri tehničara i dvoje menadžera prodaje i usluga.

Za više informacija, kontaktirajte naš Projektni biro: arh@sajam.rs.