Šta vas čeka već prvog dana

112expo2014_3995_v

Već prvog dana četvorodnevnog 39. Međunarodnog sajma prevencije i reagovanja u vanrednim situacijama i bezbednosti i zdravlja na radu – 112 EXPO – posetioce očekuje bogat prateći program.

Od 12.00 do 13.00, neposredno po otvaranju sajma, pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP RS održaće na platou ispred hale 2 i na reci Savi pokaznu vežbu reagovanja u vanrednim situacijama.

Od 13.00 do 14.30 je termin predviđen za skup u organizaciji Sektora za vanredne situacije MUP RS, a uključuje dve teme: Procena ugroženosti – rizika i izrada planova zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Sistem za pozivanje u slučaju vanrednih situacija 112. Skup će biti održan u konferencijskoj sali А u hali 2.

Na istom mestu, od 14.30 do 17.00 biće održana panel-diskusija posvećena 1) bioškim štetnostima – bezbednosti i zdravlju zaposlenih koji su bili izloženi biološkim štetnostima u vreme i nakon poplava i 2) bezbednosti i zdravlju na radu pri upotrebi hemikalija na radnom mestu.

Uvodna reč pripada Veri Božić Trefalt, direktorki Uprave za bezbednost i zdravlje na radu MInistarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Nakon što svoja iskustva i zapažanja prenese Crveni krst Srbije, rezultate istraživanja u ovim oblastima preneće dr Dragana Despot i dr Ana Lončar iz Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju. Biće reči o poplavama i potencijalnim biološkim rizicima te o primerima dobre prakse – postupanju u poplavljenom području u vreme vanredne situacije i upravljanju biološkim rizikom, odnosno smanjenju izloženosti zaposlenih biološkim agensima u Obrenovcu od 15. maja do 23. jula 2014.

Sledi analiza majskih poplava kao izvora krize u kompaniji TENT DOO, potom tema pod naslovom „Klimatske promene i cijano-bakterije“, koju će izložiti dr sc. Vesna Karadžić iz Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, pa predavanje stručnjaka sa Poljoprivrednog fakulteta o uticaju poplava na poljoprivredno zemljište, a dr Tatjana Golubović, docent na Fakultetu zaštite na radu iz Niša, govoriće o zagađivanju zemljišta u vanrednim situacijama.

Ovaj blok pratećeg programa prvog dana sajma 112 EXPO biće završen još jednim primerom dobre prakse – reagovanjem kompanijskih struktura NIS AD u vanrednoj situaciji (tokom poplava 2014). Predavač je Dimitri Bezrukov.